Zwolnienie od pracy bez prawa do wynagrodzenia


 

Na wniosek pracownika powołanego do czynnej służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, oraz pełniącego służbę w rezerwie pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia na 2 dni.
Przepisu nie stosuje się w przypadku powołania w trybie natychmiastowego stawiennictwa.
 Na wniosek pracownika, który pełnił terytorialną służbę wojskową rotacyjnie, jednorazowo, nieprzerwanie przez okres co najmniej 30 dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tej służby na 1 dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.
 W przypadkach określonych wyżej pracodawca może – na własny koszt – wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy (przepis zbędny, biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową – komentarz własny)
vide: art. 311 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 poz. 655)
Mecenas – Jakub Piotr Przymęcki

 

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u