ZASADY WYDAWANIA BILETU PODRÓŻNYM


Bezspornym jest, że kierowca autobusu wykonujący regularny przewóz osób ma obowiązek wydania biletu pasażerowi, który uiścił w tym celu odpowiednią opłatę. Brak wydania biletu, będzie skutkowało nałożeniem na przewoźnika odpowiedniej kary pieniężnej zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. Natomiast, jak wynika z orzecznictwa również wydanie biletu
w nieodpowiednim czasie, naraża kierowcę na przedmiotową karę.
Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że kierowcy wykonujący regularne przewozy mają obowiązek wydawania biletu przed rozpoczęciem danego kursu, a nie w jakiejkolwiek chwili. Zaznaczył, iż nabycie przez pasażera biletu stanowi pewną formą zawarcia umowy przewozu, a ta zawierana musi być przed podróżą. Tym samym, niedopuszczalne jest, aby pasażer otrzymał bilet w połowie realizowanego przejazdu, czy po jego zakończeniu. Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny uznał,
iż w przedmiotowej sprawie nałożenie na kierowcę kary pieniężnej jest jak najbardziej zasadne. Podkreślił, iż zarówno niewydanie biletu jak również jego wydanie ale w niewłaściwym czasie stanowi niewykonywanie nałożonych na kierowcę obowiązków w świetle obowiązujących przepisów.

( Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lipca 2019 r. sygn. akt II GSK 1978/17)

Zespół Kancelarii

 

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u