UPRAWNIENIA STRAŻAKÓW


Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z:

1)

dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych;

2)

komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.

2. W okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności strażak kierujący akcją ratowniczą ma prawo zarządzenia:

1)

ewakuacji ludzi i mienia z terenu objętego akcją ratowniczą;

2)

koniecznych prac wyburzeniowych i rozbiórkowych;

3)

wstrzymania komunikacji w ruchu lądowym;

4)

udostępnienia pojazdów, środków i przedmiotów niezbędnych do akcji ratowniczej;

5)

zakazu przebywania osobom postronnym w rejonie akcji ratowniczej.

3. Ponadto w okolicznościach, o których mowa w ust. 2, kierujący akcją ma prawo:

1)

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, jednostek gospodarczych, organizacji społecznych i obywateli;

2)

odstąpienia od zasad działania uznanych powszechnie za bezpieczne.

(VIDE: art. 21 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.  o Państwowej Straży Pożarnej, źródło LEGALIS)
Mecenas – Jakub Piotr Przymęcki

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u