Ulga abolicyjna – zmiany od 1 stycznia 2021r.


Ulga abolicyjna – zmiany od 1 stycznia 2021r.

Dnia 28 października 2020r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Nowelizacja zmieni między innymi treść art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiana ta polega na ustanowieniu limitu wysokości odliczenia w ramach ulgi abolicyjnej

Na czym polega ulga abolicyjna?

Ulga abolicyjna 2020 dotyczy osób, które uzyskują przychód w kraju objętym niekorzystną umową o unikaniu podwójnego opodatkowania. Polega ona na zwolnieniu podatnika z obowiązku uregulowania różnicy między podatkiem należnym za granicą i w Polsce. Takie działanie ma na celu ujednolicenie zasad podatkowych oraz wyrównanie sytuacji emigrantów.

Czego dotyczy nowelizacja ustawy?

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie nowe przepisy, które obniżą ulgę abolicyjną do 1360 zł. Będzie ona przysługiwała wyłącznie osobom osiągającym dochody zagraniczne niższe od 8 000 zł. Oznacza to, że osoby posiadające dochód zagraniczny od 8 000 do 85 528 zł będą podlegały opodatkowaniu stawką 17%. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązuje kolejny próg podatkowy wynoszący 32%.

Kogo dotyczą zmiany?

Zmianami dotknięte będą jedynie osoby które mieszkają w Polsce, ale przez mniej niż sześć miesięcy w roku i pracują za granicą. Zmiany dotyczące ulgi abolicyjnej nie będą dotyczyć m.in Polonii, Polaków, którzy mieszkają w innych krajach Unii Europejskiej i na świecie oraz studentów (ze względu na objęcie zerowym PIT-em)

Czy nowelizacja ustawy przewiduje wyjątek od limitu odliczania?

Nowelizacja przewiduje jeden wyjątek, a mianowicie  limitu odliczania nie będzie w przypadku dochodów osiąganych poza terytorium Polski ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 8 lit. a i pkt 9 ustawy o PIT, z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

 

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u