STRAŻ POŻARNA – podstawowe zadania


 

 

Każdy zapewne widział mknący na sygnale przez miasto lub wieś wóz strażacki, ale czy każdy z Was wie czym dokładnie zajmuje się Państwowa Straż Pożarna.

I tak Państwowa Straż Pożarną to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.
  Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
1}
 rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

2)

organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;

3)

wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;

4)

kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;

5)

nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;

6)

prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności;

7)

współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;

8)

współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;

9)

realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.

(vide: art. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej)

Mecenas – Jakub Piotr Przymęcki

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u