Prawnik Na Sygnale – działalność publiczna żołnierza zawodowego


W czasie pełnienia zawodowej służby wojskowej żołnierzowi zawodowemu nie wolno:

1)

być członkiem partii politycznej ani stowarzyszenia, organizacji lub ruchu obywatelskiego, stawiających sobie cele polityczne;

2)

brać udziału w zgromadzeniach o charakterze politycznym;

3)

prowadzić działalności politycznej.

Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy zgromadzeń związanych z wyborami władz państwowych i samorządowych. Żołnierzom zawodowym uczestniczącym w takich zgromadzeniach nie wolno nosić umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych.
Z dniem rozpoczęcia pełnienia zawodowej służby wojskowej ustaje dotychczasowe członkostwo żołnierza zawodowego w partii politycznej, stowarzyszeniu, organizacji lub ruchu obywatelskim, o których mowa wyżej.
(vide: art. 341 ustawy o obronie Ojczyzny, źródło LEGALIS)
MECENAS – Jakub Piotr Przymęcki

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u