Podróż służbowa


W praktyce Kancelarii mamy do czynienia z wieloma pytaniami odnoszącymi się do zagadnienia obliczania należności z tytułu diet za podróż służbową. Zainteresował nas również temat diet za podróż służbową żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, żołnierzowi zawodowemu skierowanemu przez dowódcę jednostki wojskowej do wykonywania zadań służbowych poza stałym miejscem pełnienia służby, w kraju lub poza granicami państwa, przysługują następujące należności za podróże służbowe: diety, zwrot kosztów przejazdu, noclegów i dojazdu, zwrot innych niezbędnych i udokumentowanych wydatków. W stosunku do diet, będących przedmiotem naszego zainteresowania, warunki, sposób oraz tryb ich przyznawania określono w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe.

Szczególnie nurtujące jest zagadnienie przyznawania diet w przypadku gdy podróż służbowa trwa więcej niż jedną dobę. Według przepisów zamieszczonych w § 10 ww. rozporządzenia należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego. W przypadku gdy krajowa podróż służbowa trwa dłużej niż dobę za każdą dobę przysługuje stawka diety w pełnej wysokości. Natomiast za niepełną ale rozpoczętą dobę obejmującą :

– do ośmiu godzin – przysługuje 50% stawki diety,

– ponad osiem godzin – przysługuje stawka diety w pełnej wysokości.

Stawkę diety zmniejsza się o wartość zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że: śniadanie stanowi 25% stawki diety, obiad stanowi 50% stawki diety, kolacja stanowi 25% stawki diety.

Podsumowując, w przypadku gdy podróż służbowa trwa dłużej niż dobę żołnierzowi przysługuje dieta w pełnej wysokości za każdą dobę jeśli nie ma zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, a w przypadku gdy rozpocznie się kolejna niepełna doba dieta przysługuje w wysokości wskazanej wyżej w zależności od czasu przekraczającego dobę.

 

 

J.R.

KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH s.c.

Katarzyna Przymęcka, Jakub Piotr Przymęcki

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u