Odszkodowanie po sprzedaży pojazdu


 

Czy sprzedaż uszkodzonego samochodu przez poszkodowanego pozbawia prawa do odszkodowania?

 

Właściciel uszkodzonego pojazdu w wyniku kolizji, ma pełne prawo do sprzedaży takiego pojazdu, a jednocześnie ubiegania się o stosowne odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co więcej, sprzedaż auta nie może również stanowić przyczyny zmniejszenia wysokości takiego odszkodowania. Zbycie jak i korzystanie z rzeczy są takimi samymi uprawnieniami właściciela.  Dlatego też, decyzja o sprzedaży uszkodzonego pojazdu nie może całkowicie pozbawić ani też ograniczyć należnego poszkodowanemu odszkodowania.
W konsekwencji ubezpieczyciel sprawcy szkody powinien pokryć uszczerbek w majątku poszkodowanego do pełnej jej wysokości. Na marginesie warto również zaznaczyć, że skoro prawo do odszkodowania z tytułu odpowiedzialności cywilnej przysługuje posiadaczowi pojazdu, który go nie naprawił i sprzedał to analogicznie takie uprawnienie przysługiwać będzie posiadaczowi auta, który naprawił je w całości lub w części. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 2019 r. sygn. akt II CSK 100/18)

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u