KOWR – Sprzedaż Ogródka Przydomowego


 

 

  Krajowy Ośrodek może przeznaczyć do sprzedaży ogródki przydomowe i garaże. Osobami uprawnionymi do ich nabycia są korzystający z ogródków i garaży, tym samym nie ma konieczności, aby osoby wyrażające wolę nabycia legitymowały się się jakimkolwiek tytułem prawnym do tych ogródków lub garaży, co więcej osoby wyrażające wolę zakupu nie muszą pozostawać najemcami lokali mieszkalnych znajdujących się w Zasobie KOWR. Jeżeli korzystający byli pracownikami państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej lub powstałych na ich mieniu przedsiębiorstw państwowych mogą dodatkowo skorzystać z obniżenia ceny sprzedaży, o której mowa w art. 42 ust. 3. Innych reguł i zasad w zakresie bonifikaty przewidzianych w art. 42 ust 4 i 5 nie stosujemy z uwagi na brak upoważnienia ustawowego w tym zakresie. Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w treści art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U z 2022 r. poz. 514), który w swojej treści co do zasad i reguł związanych ze sprzedażą ogródków przydomowych i garaży odsyła wyłącznie do unormowań art. 42 ust. 1-3.

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u