KANCELARIA

RADCÓW PRAWNYCH S.C.

K. Przymęcka & J. Przymęcki

GRUPA PRAWNA

-------------------------------------------

Klienci
Kancelaria Radców Prawnych s.c. K. Przymęcka & J. Przymęcki

W ramach prowadzonej Kancelarii Radców Prawnych s.c. świadczymy lub świadczyliśmy obsługę prawną dla podmiotów:

 • jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, jednostki budżetowe);
 • jednostek państwowych w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa, aktywnej polityki rolnej oraz rozwoju obszarów wiejskich,
 • jednostek państwowych przeznaczonych do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami
 • branży budowlanej;
 • branży przewozowej;
 • branży turystycznej i hotelarskiej;
 • branży produkcji biopaliw;
 • branży produkcji pasz;
 • branży produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • branży opieki zdrowotnej;
 • branży produkcji mebli;
 • jednostki podległe MON;
 • branży produkcji urządzeń i materiałów pakujących;
 • branży drzewnej.

Oprócz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obsługujemy również osoby fizyczne, w tym w sprawach:

 • prawa rodzinnego i spadkowego (rozwodyalimentypodział majątku,etc);
 • dochodzenia praw należnych konsumentowi;
 • pracowniczych (obrona interesów pracodawcy lub pracownika);
 • zapłaty należnego wynagrodzenia;
 • odszkodowawczych, zadośćuczynienia, rent cywilnych;
 • kar umownych;
 • reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
 • obrony interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • błędów w sztuce medycznej;
 • wypadków w miejscu pracy;
 • wypadków drogowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

stat4u