KANCELARIA

RADCÓW PRAWNYCH S.C.

K. Przymęcka & J. Przymęcki

GRUPA PRAWNA

-------------------------------------------

Klienci
Kancelaria Radców Prawnych s.c. K. Przymęcka & J. Przymęcki

W ramach prowadzonej Kancelarii Radców Prawnych s.c. świadczymy lub świadczyliśmy obsługę prawną dla podmiotów z branży:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, jednostki budżetowe);
 • budowlanej;
 • przewozowej;
 • turystycznej i hotelarskiej;
 • produkcji biopaliw;
 • produkcji pasz;
 • produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • opieki zdrowotnej;
 • produkcji mebli;
 • jednostki podległe MON
 • produkcji urządzeń i materiałów pakujących.

Oprócz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą obsługujemy również osoby fizyczne, w tym w sprawach:

 • prawa rodzinnego i spadkowego (rozwodyalimentypodział majątku,etc);
 • dochodzenia praw należnych konsumentowi;
 • pracowniczych (obrona interesów pracodawcy lub pracownika);
 • zapłaty należnego wynagrodzenia;
 • odszkodowawczych, zadośćuczynienia, rent cywilnych;
 • kar umownych;
 • reprezentowania wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
 • obrony interesów dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • błędów w sztuce medycznej;
 • wypadków w miejscu pracy;
 • wypadków drogowych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

stat4u