KANCELARIA

RADCÓW PRAWNYCH S.C.

K. Przymęcka & J. Przymęcki

GRUPA PRAWNA

-------------------------------------------

Radca prawny (wspólnik) Katarzyna Przymęcka
Kancelaria Radców Prawnych s.c. K. Przymęcka & J. Przymęcki

Radca Prawny Katarzyna Przymęcka jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej samej Uczelni w roku 2000 ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu administracji publicznej. Uchwałą Rady Miasta Olsztyn została wybrana na członka Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W latach 2000/2004 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w ramach zatrudnienia w instytucjach z sektora publicznego w wydziałach prawnych, następnie jako aplikant w dwóch olsztyńskich Kancelariach.

Od 2005 Radca Prawny Katarzyna Przymęcka, oprócz świadczenia pomocy prawnej w ramach Kancelarii, której jest współzałożycielem i wspólnikiem, świadczy obsługę prawną (pomoc prawną) także w jednostkach sektora publicznego, zajmując się między innymi tematyką z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zamówień publicznych, prawa administracyjnego, egzekucji w administracji.

Charakter pracy w instytucjach sektora publicznego łączy się z uczestnictwem w szeregu szkoleniach, które umożliwiają zdobywanie nowych doświadczeń, wykorzystywanych następnie w codziennym świadczeniu pomocy prawnej.

W Kancelarii radca prawny Katarzyna Przymęcka, oprócz świadczenia obsługi prawnej, zajmuje się także wizerunkiem Kancelarii na zewnątrz oraz wspieraniem działań o charakterze charytatywnym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

stat4u