KARY UMOWNE w świetle aktualnej linii orzeczniczej SN


Dopuszczalność zastrzeżenia kary umownej

 

Konstruując różnego rodzaju umowy istotnym elementem jest prawidłowe wskazanie/zastrzeżenie kar umownych, które w pewien sposób będą chronić daną stronę, w sytuacji gdyby druga strona dopuściła się określonych naruszeń. Jednakże, jak wynika z najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego, nie wszystkie zastrzeżenia
w zakresie kar umownych w przypadku gdy mamy do czynienia ze świadczeniem pieniężnym są dopuszczalne. Sąd Najwyższy w uchwale w składzie 7 sędziów wskazał jednoznacznie, że nieprawidłowością jest zastrzeżenie ww. kar w sytuacji odstąpienia od umowy z powodu niewykonania (zwłoki w spełnieniu) zobowiązania pieniężnego. W związku z tym, podmioty które tworzą, a w konsekwencji zawierają przedmiotowe umowy, powinny mieć na uwadze powyższe stanowisko Sądu Najwyższego, bowiem wpływa ono na poprawność zawieranej umowy pod względem prawnym a także na jej realność wykonania.

 

( Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2019 r., sygn. akt III CZP 3/19)

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u