KANCELARIA

RADCÓW PRAWNYCH S.C.

K. Przymęcka & J. Przymęcki

GRUPA PRAWNA

-------------------------------------------

Ze swojej strony zapewniamy w pełni profesjonalną obsługę prawną, w tym oczywiście w postaci elektronicznej. Na indywidualne życzenie Klienta przygotowujemy opinie prawne, których koszt uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy, nie mniej cena najprostszej porady prawnej w formie pisemnej ustalana jest na poziomie 500 zł. plus podatek VAT. Oprócz tego codziennie w naszej Kancelarii każdy klient może otrzymać poradę prawną (pomoc prawna Olsztyndoradztwo prawne Olsztyn, odszkodowanie, zadośćuczynienie) w formie ustnej, której koszt rozpoczyna się od kwoty 100 zł plus podatek VAT.

Naszą dewizą jest „dobro naszego Klienta”, dlatego w stosunku do naszych stałych Klientów nie ograniczamy obsługi prawnej do sztywnych ram czasowych, lecz gwarantujemy pomoc prawną na terenie całego kraju przez pięć dni w tygodniu.

Podstawowy Zespół Kancelarii oprócz radców prawnych (wspólników/ założycieli), tj. mecenasa Jakuba Piotra Przymęckiego i mecenas Katarzyny Przymęckiej tworzą:

– radca prawny Marek Paszkiewicz

– radca prawny Dorota Gudalewicz

– radca prawny Aneta Klimowicz

– radca prawny Joanna Ryba

Oczywiście wypada podkreślić, iż praca Zespołu Kancelarii jest wspomagana gronem praktykantów z UMW, którzy swoim zaangażowaniem i chęcią poznawania warsztatu pracy Mecenasa, służą wydatną pomocą.

Tworzymy różnorodny zespół prawników, niemniej zdobyte przez Nas już doświadczenia w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego oraz w trakcie odbytych aplikacji radcowskich i szkoleń pozwalają na stwierdzenie, iż każde z nas wyspecjalizowało się w różnych bliskich sobie gałęziach prawa, zatem jako Zespół preferujemy obsługę prawną z następujących materii:

– prawa gospodarczego sensu largo, w tym prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, rejestracji podmiotów w KRS i wprowadzania do niego zmian;
– prawa cywilnego i zobowiązań (w tym między innymi odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym z tytułu wypadków drogowych, wypadków w pracy, błędów w sztuce medycznej, renty cywilne, kary umowne, ochrona praw właściciela rzeczy przed działaniami osoby trzeciej, ochrona konsumentów, ochrona dłużników w postępowaniu egzekucyjnym);
– prawa rodzinnego i spadkowego (w tym miedzy innymi rozwody, alimenty, stwierdzania nabycia spadku, zapis i polecenie, zachowek);
– prawa pracy;
– prawa wekslowego i czekowego;
– prawa administracyjnego, w tym podatków i opłat lokalnych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa przewozowego, transportu drogowego, prawa samorządu terytorialnego, ordynacji wyborczych;
– zamówień publicznych;
– prawa wykroczeń;
– prawa karnego w zakresie reprezentowania pokrzywdzonych, lub oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych;
– prawa spółdzielczego;
– prawa bankowego;
– uzyskiwania pomocy publicznej;
– wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
– prowadzenie mediacji w kierunku polubownego załatwienia sporu;
– ustaw pragmatycznych dotyczących żołnierzy zawodowych, straży pożarnych, policji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Nasza Kancelaria Radców Prawnych s.c. w Olsztynie jako jedna z nielicznych w Olsztynie preferuje miedzy innymi obsługę w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach rozwodowych (rozwody Olsztyn), alimentacyjnych (alimenty Olsztyn) i podziału majątku, ponadto jako jedna z nielicznych Kancelarii Radcowskich w Olsztynie świadczy także obsługę prawną (pomoc prawna Olsztyn) na gruncie prawa karnego (obrona w sprawach o wykroczenia, reprezentacja w procesie karnym pokrzywdzonego i oskarżyciela prywatnego). Oprócz tego, jako nieliczni w kraju, specjalizujemy się w szeroko rozumianym prawie wojskowym, Mecenas Jakub Piotr Przymęcki prawem tym zajmuje się już ponad 15 lat, dzięki czemu jego porady jak i artykuły prasowe tworzone przez współpracowników Kancelarii i pisane pod jego bacznym okiem a publikowane w czasopiśmie POLSKA ZBROJNA stanowią wydatną pomoc dla osób z kręgu MON lub szeroko rozumianej wojskowości.

W ramach swojej działalności współpracujemy także na stałe z innymi radcami prawnymi i adwokatami (kancelaria radcowska Olsztyn, kancelaria adwokacka Olsztyn), zwłaszcza w sprawach bardziej złożonych i wymagających zaangażowania w dłuższym odcinku czasowym.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

stat4u