Radca prawny ( wspólnik ) Jakub Piotr Przymęcki

Radca Prawny Jakub Piotr Przymęcki jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej samej Uczelni w roku 2000 ukończył Studia Podyplomowe z zakresu administracji publicznej. Uchwałą Rady Miasta Olsztyn został wybrany na członka Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W latach 2001/2005 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Doświadczenia zawodowe zdobywał początkowo w ramach zatrudnienia w administracji publicznej – Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w Wydziale Prawnym, następnie jako aplikant w jednej z olsztyńskich Kancelarii.

Radca Prawny Jakub Piotr Przymęcki jest autorem licznych artykułów prasowych z zakresu prawa publikowanych na łamach GAZETY PRAWNEJ, Tygodnika Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, POLSKA ZBROJNA, ponadto przeprowadzał szkolenia z zakresu administracji publicznej dla pracowników samorządowych, osób będących w czynnej służbie wojskowej oraz osób legitymujących się mandatem radnego.

W ramach Kancelarii, oprócz świadczenia obsługi prawnej(pomoc prawna) dodatkowo zajmuje się sprawami związanymi z kontaktami z klientami, ponadto sprawuje opiekę nad osobami odbywającymi staż w Kancelarii skierowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn oraz Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.

W 2013 z inicjatywy Pana mecenasa zostało zawiązane Stowarzyszenie – Platforma Pomocy Poszkodowanym, jako wyraz woli kontynuowania pracy w kierunku pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania wsparcia i pomocy osobom poszkodowanym lub pokrzywdzonym, w tym w wypadkach drogowych lub w wyniku błędu w sztuce medycznej. Mecenas Jakub Piotr Przymęcki, jako inicjator ww. przedsięwzięcia został wybrany także do reprezentacji ww. Stowarzyszenia na zewnątrz, tym samym powierzono mu funkcję pierwszego Prezesa Stowarzyszenia.

Olsztyn

Stowarzyszenie -
Platforma Pomocy Poszkodowanym

Katarzyna Przymęcka
Jakub Piotr Przymęcki
ul. Mickiewicza 21/23,
10-508 Olsztyn
tel./fax: 089 534 05 09,
tel.kom.: 609 565 132
REGON 280053930
NIP 7393509915

Kancelaria Radców Prawnych K. Przymęcka & J. Przymęcki
Stowarzyszenie - Platforma Pomocy Poszkodowanym