KANCELARIA

RADCÓW PRAWNYCH S.C.

K. Przymęcka & J. Przymęcki

GRUPA PRAWNA

-------------------------------------------

Radca Prawny (wspólnik) Jakub Piotr Przymęcki
Kancelaria Radców Prawnych s.c. K. Przymęcka & J. Przymęcki

Radca Prawny Jakub Piotr Przymęcki jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tej samej Uczelni w roku 2000 ukończył Studia Podyplomowe z zakresu administracji publicznej. Uchwałą Rady Miasta Olsztyn został wybrany na członka Kolegium ds. Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Olsztynie. W latach 2001/2005 odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Doświadczenia zawodowe zdobywał początkowo w ramach zatrudnienia w administracji publicznej – Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie w Wydziale Prawnym, następnie jako aplikant w jednej z olsztyńskich Kancelarii.

Radca Prawny Jakub Piotr Przymęcki jest autorem licznych artykułów prasowych z zakresu prawa publikowanych na łamach GAZETY PRAWNEJ, Tygodnika Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, POLSKA ZBROJNA, ponadto przeprowadzał szkolenia z zakresu administracji publicznej dla pracowników samorządowych, osób będących w czynnej służbie wojskowej oraz osób legitymujących się mandatem radnego.

W ramach Kancelarii, oprócz świadczenia obsługi prawnej(pomoc prawna) dodatkowo zajmuje się lub koordynuje sprawy związane z kontaktami z klientami, buduje wizerunek Kancelarii na zewnątrz, w tym w mediach, ponadto sprawuje opiekę nad osobami odbywającymi staż w Kancelarii skierowanymi przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Olsztyn oraz Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.

W 2013 z inicjatywy Pana mecenasa zostało zawiązane Stowarzyszenie – Platforma Pomocy Poszkodowanym, jako wyraz woli kontynuowania pracy w kierunku pogłębiania świadomości prawnej społeczeństwa oraz udzielania wsparcia i pomocy osobom poszkodowanym lub pokrzywdzonym, w tym w wypadkach drogowych lub w wyniku błędu w sztuce medycznej. Mecenas Jakub Piotr Przymęcki, jako inicjator ww. przedsięwzięcia został wybrany także do reprezentacji ww. Stowarzyszenia na zewnątrz, tym samym powierzono mu funkcję pierwszego Prezesa Stowarzyszenia.

Mecenas Jakub Piotr Przymęcki jest także współzałożycielem UKS Akademia Dwójki w Olsztynie, gdzie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. To właśnie w ramach UKS Akademia Dwójki w Olsztynie z inicjatywy Pana Mecenasa po raz pierwszy został zorganizowany Turniej Piłki Halowej w którym wzięły udział największe olsztyńskie kluby sportowe trenujące dzieci w wieku 7-10 lat. Warto dodać, że fundatorem pucharu oraz medali była Grupa Prawna – Kancelaria Radców Prawnych s.c Katarzyna Przymęcka, Jakub Piotr Przymęcki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

stat4u