Dyskryminacja w zatrudnieniu


Te same obowiązki, to samo stanowisko a jednak inne wynagrodzenie za pracę, czy to możliwe?

 

Zatrudnienie osób na tym samym stanowisku i powierzenie takich samych obowiązków jak się okazuje nie zawsze gwarantuje jednakowych zarobków i co najważniejsze nie będzie uznawane za przejaw dyskryminacji. Kluczową role odgrywają tutaj takie czynniki jak: wiek, staż pracy i doświadczenie zawodowe, które przez wielu postrzegane są jako tożsame.  Z reguły staż pracy wynika z wieku, jednak to tylko reguła. O ile ustawa wprost wskazuje na wiek jako przyczynę dyskryminacji w zatrudnieniu to już odmiennie wygląda kryterium stażu pracy czy doświadczenia zawodowego które może być stosowane przy ustalaniu warunków zatrudnienia, zasad wynagradzania i awansowania. Wynika z tego, że pracownik młodszy wiekiem, ale z lepszym doświadczeniem zawodowym czy dłuższym stażem pracy na konkretnym stanowisku ma pełne prawo do lepszego wynagrodzenia, a pracodawca nie narusza w tej materii żadnych zasad dyskryminacji. (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2019 r. sygn. akt III PK 12/18)

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u