CEREMONIAŁ WOJSKOWY


Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej” jest kodeksem postępowania oraz zbiorem zasad i form, określających zespołowe i indywidualne zachowanie żołnierzy oraz osób cywilnych biorących udział w uroczystościach państwowych, wojskowych oraz o charakterze patriotycznym, patriotyczno-religijnym lub religijnym, organizowanych z udziałem wojskowej asysty honorowej. Aktualnie obowiązujący Ceremoniał Wojskowy został wprowadzony w życie Decyzją 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014r. Co do zasady prezentuje on przebieg uroczystości organizowanych zgodnie z polską tradycją, zwyczajami i wymogami protokołu dyplomatycznego, ujednolica zasady ich organizacji oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie z uwzględnieniem przepisów zawartych w regulaminach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Określa charakter tych uroczystości, wskazuje i systematyzuje sposoby ich organizowania i prowadzenia oraz nadaje im jednolitą formę organizacyjną. Zawiera także głębokie treści patriotyczne, nawiązujące do chlubnych, wielowiekowych tradycji oręża polskiego, stanowiąc ważny czynnik kształtujący postawy żołnierzy. Odgrywa ważną rolę w wychowaniu patriotycznym oraz szkoleniu wojskowym, jednoczy środowisko żołnierskie oraz umacnia poczucie więzi wojska ze społeczeństwem „Ceremoniał Wojskowy …” nie ustala w sposób arbitralny wszystkich szczegółów organizowanych uroczystości. W uzasadnionych przypadkach ich organizatorzy, w uzgodnieniu z dowódcą, który wystawia wojskową asystę honorową, mogą wprowadzić zmiany wynikające przede wszystkim ze specyfiki jednostki (instytucji) wojskowej, miejsca i okoliczności realizowanych uroczystości, wykonywanych zadań szkoleniowych oraz możliwości i posiadanych środków. Zmiany te nie mogą być jednak sprzeczne z ogólnymi postanowieniami Ceremoniału  oraz regulaminów obowiązujących w SZ RP.

Ceremoniał Wojskowy Sił Zbrojnych RP przewiduje i opisuje przebieg między innymi uroczystości związanej z pożegnaniem żołnierza, który kończy służbę wojskową lub przechodzi do innej jednostki wojskowej. Uroczystości pożegnania żołnierzy powinna towarzyszyć atmosfera szczególnej serdeczności i życzliwości, powinna odbywać się w czasie uroczystego apelu z udziałem całego stanu osobowego jednostki (instytucji) wojskowej lub uroczystej zbiórki w sali tradycji (ceremonialnej, odpraw) z udziałem przedstawicieli dowództwa (kierownictwa) jednostki (instytucji) wojskowej oraz żołnierzy i pracowników wojska. W uroczystości mogą również uczestniczyć osoby zaproszone przez żegnanych żołnierzy i pracowników wojska. Wojskową asystę honorową podczas uroczystości organizowanej w formie uroczystego apelu może stanowić kompania honorowa i orkiestra wojskowa, a w czasie uroczystej zbiórki poczet sztandarowy i trębacz.

radca prawny   Jakub Piotr Przymęcki

Oceń post

Kliknij aby ocenić

Średnia ocena / 5. Głosów:

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!

stat4u