Aktualności

Tworzymy zespół młodych radców prawnych, niemniej zdobyte przez Nas już doświadczenia w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego oraz w trakcie odbytych aplikacji radcowskich i szkoleń pozwalają na stwierdzenie, iż preferujemy obsługę prawną z następujących materii:

 • prawa gospodarczego sensu largo, w tym prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i naprawczego, rejestracji podmiotów w KRS i wprowadzania do niego zmian;
 • prawa cywilnego i zobowiązań (w tym między innymi odszkodowania, zadośćuczynienia, w tym z tytułu wypadków drogowych, wypadków w pracy, błędów w sztuce medycznej, renty cywilne, kary umowne, ochrona praw właściciela rzeczy przed działaniami osoby trzeciej, ochrona konsumentów, ochrona dłużników w postępowaniu egzekucyjnym);
 • prawa rodzinnego i spadkowego (w tym miedzy innymi rozwody, alimenty, stwierdzania nabycia spadku, zapis i polecenie, zachowek);
 • prawa pracy;
 • prawa wekslowego i czekowego;
 • prawa administracyjnego, w tym podatków i opłat lokalnych, zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, postępowania egzekucyjnego w administracji, prawa przewozowego, transportu drogowego, prawa samorządu terytorialnego, ordynacji wyborczych;
 • zamówień publicznych;
 • prawa wykroczeń;
 • prawa karnego w zakresie reprezentowania pokrzywdzonych, lub oskarżycieli prywatnych, oskarżycieli posiłkowych;
 • prawa spółdzielczego;
 • prawa bankowego;
 • uzyskiwania pomocy publicznej;
 • wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • prowadzenie mediacji w kierunku polubownego załatwienia sporu;
 • ustaw pragmatycznych dotyczących żołnierzy zawodowych, straży pożarnych, policji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż Nasza Kancelaria Radców Prawnych w Olsztynie jako jedna z nielicznych w Olsztynie preferuje miedzy innymi obsługę w zakresie prawa rodzinnego, w tym w sprawach rozwodowych (rozwody Olsztyn), alimentacyjnych (alimenty Olsztyn) i podziału majątku, ponadto jako jedna z nielicznych Kancelarii Radcowskich w Olsztynie świadczy także obsługę prawną (pomoc prawna Olsztyn) na gruncie prawa karnego (obrona w sprawach o wykroczenia, reprezentacja w procesie karnym pokrzywdzonego i oskarżyciela prywatnego). W ramach swojej działalności współpracujemy także na stałe z innymi radcami prawnymi i adwokatami (kancelaria radcowska Olsztyn, kancelaria adwokacka Olsztyn), zwłaszcza w sprawach bardziej złożonych i wymagających zaangażowania w dłuższym odcinku czasowym.

Olsztyn

Stowarzyszenie -
Platforma Pomocy Poszkodowanym

Katarzyna Przymęcka
Jakub Piotr Przymęcki
ul. Mickiewicza 21/23,
10-508 Olsztyn
tel./fax: 089 534 05 09,
tel.kom.: 609 565 132
REGON 280053930
NIP 7393509915

Kancelaria Radców Prawnych K. Przymęcka & J. Przymęcki
Stowarzyszenie - Platforma Pomocy Poszkodowanym