Month: styczeń 2023

2020-11-01 15.51.16

Opowieść Warmińska – III

III. Tego dnia Listonosz nie miał zbyt wielu zadań do wykonania. Najwięcej listów poleconych było do rozniesienia do samych Majd na Słoneczne Wzgórze, a więc po okolicy z miejsca zamieszkania Listonosza. Listy były do mieszkańców ulicy Gregora – sąsiadów Listonosza i jeden do niego samego. Były to listy z Zakładu Energetycznego informujące, jak się okazało, […]

2019-12-15 22.32.32

Opowieść Warmińska – II

II. Dom Listonosza położony był na „Słonecznym Wzgórzu”, gdzieś pośród nowoczesnej zabudowy. Zdecydowanie wyróżniał się od innych domów, przy czym ta odmienność polegała na tym, że wszystkie okoliczne domy były nowymi i nowoczesnymi rezydencjami z dużymi zagospodarowanymi działkami, natomiast dom Listonosza to była zabudowa prawdziwie warmińska, dom pochodził z 1905r. pobudowany został przez pradziadka Listonoszowej, […]

2020-10-13 16.47.27

Opowieść Warmińska – Jakub Piotr Przymęcki

                                                                                   OPOWIEŚĆ WARMIŃSKA      PIERŚCIEŃ   Tego roku jesień przyszła dość szybko i nieoczekiwanie. Korony jarząbiu […]

Prawnik Na Sygnale – Decyzja o Warunkach Zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących […]

stat4u