Month: lipiec 2022

IMG20220612150358 (2)

KOWR – Sprzedaż Ogródka Przydomowego

      Krajowy Ośrodek może przeznaczyć do sprzedaży ogródki przydomowe i garaże. Osobami uprawnionymi do ich nabycia są korzystający z ogródków i garaży, tym samym nie ma konieczności, aby osoby wyrażające wolę nabycia legitymowały się się jakimkolwiek tytułem prawnym do tych ogródków lub garaży, co więcej osoby wyrażające wolę zakupu nie muszą pozostawać najemcami […]

stat4u