Month: listopad 2020

Ulga abolicyjna – zmiany od 1 stycznia 2021r.

Ulga abolicyjna – zmiany od 1 stycznia 2021r. Dnia 28 października 2020r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Nowelizacja zmieni […]

stat4u