Month: listopad 2019

ZASADY WYDAWANIA BILETU PODRÓŻNYM

Bezspornym jest, że kierowca autobusu wykonujący regularny przewóz osób ma obowiązek wydania biletu pasażerowi, który uiścił w tym celu odpowiednią opłatę. Brak wydania biletu, będzie skutkowało nałożeniem na przewoźnika odpowiedniej kary pieniężnej zgodnie z obowiązującymi przepisami o transporcie drogowym. Natomiast, jak wynika z orzecznictwa również wydanie biletu w nieodpowiednim czasie, naraża kierowcę na przedmiotową karę. […]

WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH W ZAKRESIE ROZPATRYWANIA SPORÓW NA TLE DOTACJI

Sąd Najwyższy stwierdził, że fakt iż źródłem roszczenia w zakresie źle przyznawanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych jest decyzja organu administracyjnego, to nie przesądza tego, że na jej tle nie może powstać stosunek cywilnoprawny. Powyższe stanowisko zostało oparte na wyjaśnieniu, iż w pojęciu sprawy cywilnej mieszczą się również spory o roszczenia pieniężne mające swoje źródło w […]

stat4u